Menu

Oproep tot desertie

Oproep tot desertie

 Tobias Pflüger
Toespraak op een betoging van vredesactivisten in München (7/02/2003)

Na een betoging op 7 februari 2003 tegen de dreigende oorlog in Irak werd Tobias Pflüger in München door de politie gearresteerd en voor enkele uren vastgehouden. Tobias Pflüger is medewerker bij de Tübinger Informationsstelle Militarisierung. Hem werd ten laste gelegd dat hij in zijn toespraak Duitse soldaten opriep om te deserteren en niet deel te nemen aan een agressie-oorlog van agressie Bundeswehr. Oproepen tot desertie wordt gezien als aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Tobias was niet aan zijn proefstuk toe. Hij is een ware recidivist.

 

Tobias Pflüger had gedurende de NATO-oorlog tegen Joegoeslavië soldaten ‘van alle oorlogspartijen’ meermaals opgeroepen om Dienst te weigeren. Vreemd is immers dat de NATO zelf Joegoeslavische soldaten aanmoedigde om te deserteren, maar dat deserteurs in geen enkel land als asielzoeker welkom waren. Toentertijd was Pflüger niet alleen. 28 vredesactivisten publiceerden op 21 april 1999 een advertentie in de Taz (een links Berlijns dagblad) waarin ze Duitse Joegoslavië-soldaten opriepen om te deserteren :

“Oproep aan alle soldaten van de Bundeswehr die betrokken zijn bij de oorlog in Joegoeslavië : weiger aan deze oorlog mee te werken !

Wij roepen alle soldaten op om niet verder deel te nemen aan de oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië. De weigering kan worden gebaseerd op art.4, §3,GG (wet op de gewetensbezwaren) of op §22 van de zogenaamde ‘Soldatenwet’ : “Een bevel dat de menselijke waardigheid schendt of dat tot een begaan van een strafdaad aanleiding zou geven, mag niet niet worden uitgevoerd.” (…)
Het is mogelijk dat weigerende soldaten vervolgd zullen worden op grond van het Militair Strafrecht wegens insubordinatie, desertie of muiterij. We zullen hen in dit geval naar best vermogen bijstaan en voor een publiek klimaat zorgen waarin een strafrechtelijke veroordeling wordt voorkomen. Volgens onze visie op menselijke waardigheid is ieder zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen.
We benadrukken meteen ook dat we al onze mogelijkheden zullen gebruiken moment om weigeraars en deserteurs van het Joegoslavisch leger of van hetAlbanese UCK te helpen, en met name diegenen die erin slagen de Bondsrepubliek Duitsland als toevluchtsoord te bereiken. Daarbij geldt : actieve militairen zijn potentiële moordenaars en slachtoffers van een moorddadige oorlog. Deserteurs en dienstweigeraars daarentegen zijn boodschappers van de vrede.”
(Taz, 21/04/99 - 28 ondertekenaars)

Alle 28 ondertekenaars werden individueel vervolgd. Uiteindelijk leidden ze bijna allemaal tot een vrijspraak wegens recht op vrije meningsuiting. Een rechter kon zich vinden in de argumentatie dat een oproep tot desertie maar kan beoordeeld worden, nadat officieel vastgesteld is of een oorlog wel rechtsgeldig is. Ook Tobias Pflüger werd voor zijn oproepen in 1999 vrijgesproken.

7 oktober 2003

Zijn staatsgevaarlijke toespraak in 2003 ging als volgt. Eerst begint hij met de stad München te hekelen die de dag ervoor (6/2/2003) een ‘veiligheidsconferentie’ onderdak bood waarop o.a. over de nakende oorlog in Irak gesproken werd. Duitsland overneemt echter niets om de oorlog te verhinderen. Integendeel, het plant om er actief aan deel te nemen. Hij gaat voort over Irak …

Er is sprake van 250.000 soldaten. Er is sprake van dat het land langs drie kanten moet aangevallen worden. De vorige Golfoorlog kostte 150.000 mensen het leven. En nu wordt gezegd dat men op één dag dag zoveel kan verschieten als wat gedurende de hele vorige Golfoorlog verschoten werd. (…)
Duitse militairen zullen aanwezig zijn in de AWACS-vliegtuigen. Maar Gerhard Schröder heeft gezegd dat ze niet aan de concrete oorlogsvoering zullen deelnemen. Maar ik heb met een soldaat gepraat en die moest lachen: "Wij (de Bundeswehr) leveren een derde van de bemanning. Natuurlijk zullen we deelnemen aan het plannen van een oorlog tegen Irak.”

Daarom zeg ik en doe ik een oproep aan de soldaten die voor de Bundeswehr dienst zullen doen in de AWACS-toestellen : Bundeswehrsoldaten, weiger deze oorlogsdienst of deserteer !
Beste vriendinnen en vrienden, Peter Struck (nvdr een SPD-parlementslid) heeft tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat de ABC-pantsers die in Koeweit opgesteld staan, moeten teruggetrokken worden, “zodra de oorlog uitbreekt”. Immers, anders worden we betrokken in een oorlog. Tot hier is alles duidelijk.

Nauwelijks was de verkiezingscampagne echter voorbij of Joschka Fischer verklaarde dat deze ABC-pantsers daar voor lange tijd moeten blijven. En nu heeft de Inspecteur-generaal van de Bundeswehr, de heer Schneiderhan, verklaard dat hij nu de oorlog gaat beginnen, de ABC-soldaten in Koeweit niet aan hun lot kan overlaten, en dat hij het contingent dus moet verhogen. Deze soldaten zullen als eersten bij een een oorlog tegen Irak betrokken geraken.
En dus kan ik alleen maar zeggen: soldaten in Koeweit, laat je naar huis sturen, zoals Tsjechische soldaten hebben voorgedaan, of weiger oorlogsdienst !

Beste vriendinnen en vrienden, de wedloop naar deze oorlog was onmogelijk geweest zonder de transporten via de vliegbases van Frankfurt, Ramstein en Spangdahlem. En we weten allemaal dat de grondwet verbiedt dat Duitsland een aanvalsoorlog voert.
De federale overheid bevindt zich volgens de Federale Rechter Dieter Deiseroth 'aan de rand van een grondwetsschending’, als ze deze transporten verder toelaat. Sinds juli worden deze transporten uitgevoerd en ik dring er bij de federale overheid op aan: stop alle transporten via Frankfurt Airbase, Ramstein, Spangdahlem, Vilseck, Bremen, Bremerhaven, Nordenham en ga zo maar door ...

Onlangs werd in Grafenwöhr een algemene oorlogsvoorbereidingsoefening gehouden. De belangrijkste oorlogsvertegenwoordigers, zoals Tommy Franks en andere generaals, hebben de geplande Irakoorlog “virtueel geoefend”. Maar het ging wel degelijk om reële oorlogsvoorbereiding. Dus ben ik verheugd dat er ook stooracties van vredesactivisten waren.
Op dit moment onderzoekt de NAVO of ze oorlog zal steunen. Er is nog niets beslist, noch negatief noch positief. Als de Duitse regering echt tegen de oorlog is, moet ze haar veto tegen een NAVO-deelname gebruiken. Ik roep ze hiertoe op !

De federale regering is op 20 verschillende manieren betrokken bij steun aan deze oorlog. Ik heb er een aantal genoemd. En dan vraagt men zich natuurlijk af: waarvoor dient die vredesretoriek ?
Daar zijn hoofdzakelijk twee redenen voor :
1. “Helaas" zijn er niet permanent verkiezingen in Duitsland, want verkiezingen maken dat SPD-vertegenwoordigers vredesretoriek produceren.
2. Deze vredesretoriek was ook ingegeven door het feit dat de Duitse overheid en Duitse bedrijven andere belangen in de regio hebben dan de VS en dan Amerikaanse bedrijven.

Een voorbeeld, voor de Verenigde Staten is een van de volgende oorlogsdoelen Iran. Maar Iran is een van de belangrijkste economische partners van Duitsland in de regio. En het is niet in het belang van de Duitse bedrijven en van de Duitse regering dat Iran wordt aangevallen.

We moeten heel duidelijk zeggen dat de federale regering vredesretoriek brouwt, omdat ze haar eigen belangen in de regio heeft.
En dat kun je goed zien aan wat het 'oude' en het 'nieuwe Europa’ genoemd wordt. Twee mogendheden, met name Frankrijk en Duitsland, hebben elkaar in nog een ander project gevonden: de uitbouw van een autonome Europese militaire macht ! In Frankrijk wordt dat openlijk gezegd. Ze willen de Europese Unie ombouwen tot een tegenmacht tegen de Verenigde Staten.

Ik zeg: we willen noch een VS-wereldmacht, noch een wereldmacht van de Europese Unie en al helemaal geen wereldmacht Duitsland.
Kortom, beste vriendinnen en vrienden, wie terecht kritiek op de Amerikaanse oorlogspolitiek uit, mag niet zwijgen over de Duitse oorlogssteun en ​​oorlogspolitiek.”


Tobias Pflüger werd uiteindelijk ook voor deze “staatsgevaarlijke” oproep tot desertie buiten vervolging gesteld. Er kwam geen proces. Maar ondertussen is hij wel voor verschillende andere vredesacties veroordeeld (o.a. voor het ‘hinderen van de politie’ en voor het ‘beledigen van de politie’).