Menu
Algemeen nieuws NL

Algemeen nieuws NL (4)

Start WaanVlucht

Iedereen lijkt wel deGroote Oorlog te willen herdenken. Met WaanVlucht richten het Brussels Brecht-Eislerkoor en vzw Vrede de schijnwerper op de deserteur, hij die het slagveld verlaat of weigert te betreden. We willen onderzoeken hoe desertie als daad van oorlogsweigering het begin kan vormen van een vredesstrategie. Aanleiding is de Eerste Wereldoorlog, maar de link naar hedendaagse oorlogen is snel gelegd.

Read more...

Over de appreciatie van executies van deserteurs en ‘lafaards’ in de Eerste Wereldoorlog

In de voorbije twintig jaar is veel te doen geweest over één van de laatste taboes in de geschied-schrijving over de eerste Wereldoorlog. De ‘executie door de kogel’ in gevallen van insubordinatie, van deserteurs en lafaards, al dan niet, ‘in het gezicht van de vijand’. Groot-Brittannië, waar in de Britse en Imperiale legers 343 militairen werden geëxecuteerd, stond lang op het voorplan in de discussie.

Twee studies, één van Anthony Babington: For the Sake of Example’(1983) en één van Julian Putkowski & Julian Sykes: Shot at Dawn (1989) brachten het thema in de publieke belangstelling. De schok was groot, en zeker voor de families die, pas na de publicatie van de namenlijst in Shot at Dawn, voor het eerst vernamen wat de echte oorzaak van de dood van een familielid was. In de daaropvolgende jaren was er voor het thema massale mediabelangstelling.

Read more...

Demilitariseer de WOI-herdenkingen

In 2014 zal de 100ste verjaardag van het uitbreken van Wereldoorlog I herdacht worden. Als vredesbeweging vinden we het belangrijk om stil te staan bij deze gruwelijke oorlog die een militaire ramp en een humanitaire catastrofe was. Maar zoals het er nu naar uitziet lijken veel van de herdenkingen uit te monden in een militaire glorificatie of een toeristische attractie waar Vlaanderen munt hoopt uit te slaan.

Read more...
Subscribe to this RSS feed