Menu

Oproep aan de Britse arbeidersklasse

Oproep aan de Britse arbeidersklasse

Op 2 augustus 1914 had op Trafalgar square in Londen een massale vredesbetoging plaats. De oproep kwam van de Britse socialisten. Oostenrijk had toen al de oorlog aan Servië verklaard. De invasie van de Duitse troepen in het 'neutrale' Beglië van 3 augustus gaf kennelijk de Britse oorlogsgezinden een enorme duw in de rug. Inderdaad op 4 augustus had in Westminster een enorme betoging plaats die wilde dat de regering zou beslissen om in de oorlog te stappen... Om 11u kondigde premier H.H. Asquith aan dat Groot-Brittannië in oorlog was met Duitsland.
AN APPEAL TO THE BRITISH WORKING CLASS.
(Manifesto by British Section of the International Socialist Bureau.)
2 augustus 1914

De lang aangekondigde Europese oorlog is nu een feit. De beschaving heeft meer dan honderd jaar niet meer voor zo'n groot gevaar gestaan als nu. Jullie moeten zich bewust zijn van de hopeloze situatie en snel en krachtig handelen in het belang van de vrede.

Om jullie mening rond de oorlog is nooit gevraagd geworden. Wat ook de ware of valse uitleg mag wezen van de verpletterende aanval van het militaristisch Oostenrijks imperium tegen Servië, vast staat dat de arbeiders van alle landen die dreigen in het conflict te worden meegezogen, tot het uiterste moeten gaan om hun regeringen te verhinderen dat ze ten oorlog zouden trekken.

Socialisten en de georganiseerde arbeidersklasse volgen overal deze weg. Overal zijn er scherpe protesten tegen de hebzucht en de intriges van de militaristen en de oorlogszaaiers.
Wij roepen jullie op om hetzelfde te doen hier in Groot-Brittannië op een nog grotere schaal. Organiseer massa demonstraties in Londen en elke industriële stad. Verplicht de heersende klasse en haar pers, die er op uit zijn om jullie te doen samenwerking met het Russiche despotisme, te zwijgen en de beslissing te respecteren van de overgrote meerderheid van het volk dat geen deel wil zijn van dergelijke schande. Een zege voor Rusland vandaag betekent een vloek voor de wereld.

Er is geen tijd te verliezen. Door geheime afspraken en overeenkomsten die enkel gekend zijn door de democratieën van de beschaafde wereld via geruchten, worden nu al stappen gezet die ons in de oorlog zullen trekken.

Arbeiders, kom samen op voor vrede! We moeten de militaristische vijand en de egoïstische imperialisten voor eens en voor altijd opzij zetten.

Britse mannen en vrouwen, jullie hebben nu een nooit geziene kans om uw macht te tonen en de mensheid en de wereld een prachtige dienst te bewijzen. Verkondig dat voor jullie de dagen van plunderingen en slachtingen voorbij zijn. Zend steunbetuigingen voor vrede en broederlijkheid naar diegenen die minder vrijheid hebben dan jullie.
Weg met het klassenbestuur! Weg met de wet van de brutale sterkste! Weg met de oorlog! Leve de vreedzame macht van het volk!
Getekend in naam van de Britse Sectie van het Internationaal Socialistisch Bureau,
 

J. KEIR HARDIE (Chairman)
ARTHUR HENDERSON (Secretary)