Menu

Turkse deserteurs over Kobanê

Turkse deserteurs over Kobanê

VİCDANİ RET DERNEĞİ (VR-DER, een Turkse Vereniging van Gewetensbezwaarden) :  “Wij hebben geen seconde noch een leven te geven aan de oorlog !”
Dit is de vierde bijdrage die we als WaanVlucht-ploeg op onze blog van DeWereldMorgen gepost hebben.  Het betreft een verklaring van Turkse ‘deserteurs’ over Kobanê. Enige toelichting bij de deserteursstatus van een de oprichters van de Turkse vereniging van Gewetensbezwaarden, vindt u in een apart artikel.

 

 

11 oktober 2014 gaf VR-DER de volgende verklaring over de situatie in Kobane en de reactie van de Turkse regering op de zelfverklaarde Islamitische Staat (IS).


Wij hebben geen seconde en ook geen leven te geven aan de oorlog !

De Turkse Staat is een "vredesproces" gestart, nadat ze samen met de militaire autoriteiten dertig jaar lang een oorlog tegen de Koerden voerde met duizenden doden tot gevolg.  Het proces werd opgevat als een stap naar een constructieve dialoog met de Koerdische beweging.  Echter, de staat liet haar oude gewoonte niet vallen om haar vorm van vrede te handhaven met wapens,tanks en bommen. Nog altijd zijn er Koerdische gezinnen die het verlies van kinderen te betreuren hebben en de stroom van begrafenissen is nooit gestopt.  En dit allemaal hoewel een wapenstilstand werd afgekondigd en gewapende groepen de Turkse grenzen verlieten.

Zoals we allemaal aan de hand van de recente ontwikkelingen in Kobanê kunnen vaststellen, blijft de staat in de regio een catastrofaal beleid voeren, nu door het verlenen van bijstand aan ISIS.  Het oorlogsdiscours van de regering toont aan dat ze geen enkele intentie heeft om aan vrede te bouwen. Integendeel, er wordt volop een oorlog voorbereid.

Gebruikmakend van het excuus om het toenemend geweld aan de grenzen van Suruç in te dijken, heeft de regering al een besluit in het parlement laten goedkeuren die de inzet van troepen in de regio mogelijk maakt.  Echter, deze inzet toont overduidelijk dat er gewoon weer een nieuwe bloedige oorlog voorbereid wordt.  Het kabinet wil de "vrede" bereiken door middel van nieuwe oorlogen en is van plan om ook soldaten buiten de grenzen te ontplooien.  En toch beweert het “verrast" te zijn door het toenemende geweld in het Midden-Oosten …

De regering veroordeelt ISIS.  Dat is een perfect voorbeeld van hoe politieke belangen leiden tot geweld.  Maar tegelijkertijd sluit ze de grenzen voor burgers van Kobanê die weglopen van de oorlog.

We weten dat het parlementaire besluit (een “militaire expeditie” en “elke bedreiging van de weerstand” in de regio) een voorbode is van een bloedbad in Kobanê.  Militair opbod in Suruç, de noodtoestand in veel Koerdische streken, buitensporig geweld van de ordediensten bij straatprotesten tegen de oorlog, al dit maakt duidelijk dat we ons tegen een oorlog in de regio en een bloedbad in Kobanê moeten verzetten​​.

Als gewetensbezwaarden, antimilitaristen en oorlogstegenstanders weten we dat dit parlementaire besluit geen oplossing zal brengen.  Vorige besluiten zijn er ook niet in geslaagd om een duurzame vrede dichterbij te brengen.  Integendeel,ze bevorderden en verdiepten de conflicten.  De oorlogspolitiek dieTurkije vandaag voert, brengt ons op de rand van oneindige conflicten.

Als gewetensbezwaarden, antimilitaristen en oorlogstegenstanders weigeren wij elke dienst aan de oorlog om zo de stem te laten horen van de mensen die weglopen van de oorlog, en van onze gelijkgezinden die actief zijn in Kobanê.

We zeggen Neen tegen ISIS, tegen staatsdeelname aan massamoorden, tegen gesloten grenzen, tegen veiligheidstroepen die verzetsstrijders aanvallen die voor hun leven vechten, tegen geweld op burgers die uit hun huizen, dorpen of landerijen verdreven zijn, tegen verkoop van vrouwen op openbare markten, tegen dodelijke bombardementen op kinderen en tegen het parlementaire besluit om de inzet van troepen mogelijk te maken ...

En we zeggen het nogmaals hard en luid :  wij hebben noch een seconde noch een leven te geven aan de oorlog.  De ‘vrede’ die een oorlog tegen ISIS zou kunnen brengen - en die het resultaat zal zijn van jullie eigen militaire bijstand aan hen - zal niets dan bloedbaden in de regio met zich brengen.

Onze stemmen en de stemmen van Kobanê zijn niet de stemmen van de oorlog.  Wij zijn de stem voor vrede.  We doen een oproep voor een leven zonder grenzen.

Kobanê is het leven, we zeggen Neen ten bate van het leven !


Turkse Vereniging van Gewetensbezwaarden
www.vicdaniret.org

P.S. VİCDANİ RET DERNEĞİ (VR-DER) is geassocieerd lid bij War Resisters’ International.